Úvod

Úvod

Úvod

Pozemkové spoločenstvo Pánsky les a Urbár Tepličany sa skladá zo:

  • Spoločenstva Pánsky les zaregistrovaného Obv. úradom Čaňa, Komenského 52 dňa 4.3.1996 pod č. 841/1996
  • Spoločenstva Urbariát Tepličany zaregistrovaného Obv. úradom Čaňa, Komenského 52 dňa 27.3.1996 pod č. 851/1996

Činnosť Pozemkového spoločenstva Pánsky les a Urbár Tepličanysa riadi Zmluvou o založení Pozemkového spoločenstva Pánsky les a Urbár Tepličany, ktorá bola schválená na valnom zhromaždení dňa 16.1.2000.
Platné znenie Zmluvy je uverejnené v časti dokumenty na stiahnutie.