Orgány Spoločenstva

Orgány Spoločenstva

Valné zhromaždenie zvolilo 29.11.2015 na päťročné  obdobie tieto orgány:

Výbor:

1. Ing. Anton Králik – predseda

2. Mgr. Ján Bozogáň – podpredseda

3. Milan Mazák – člen výboru poverený riadením prác v lese

4. Stanislav Trefa – člen výboru

5. Vladimír Gazdík – člen výboru

Dozorná rada:

1. Andrej Mižák – predseda dozornej rady

2. Mária Angušová

3. Vladimír Komár