Povodeň 2010

Povodeň 2010

Poškodený breh Hornádu pod Rohom povodňou v roku 2010