Kontakt

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Panský les a Urbár Tepličany
Hlavná 40
044 31 Družstevná pri Hornáde
 
predseda výboru PS:   Ing. Anton Králik
 
Správa WEB stránky spoločenstva:
Ing. Anton Králik, vedie evidenciu vlastníkov spoločných nehnuteľností
Tel. číslo: +421 915 486 793

urbariat.teplicany@gmail.com

dozornarada.teplicany@gmail.com