Záhradky za Rohom

Záhradky za Rohom

Záhradky za Rohom patriace do katastra Kostoľany nad Hornádom susediace s tepličianskym lesným porastom a nezákonný výrub v tomto urbárskom lese.